Na de bouwvak gaat de schop in de grond van fase 4

De laatste woningen in fase 3 waren nog niet opgeleverd en alles werd al in gereedheid gebracht voor de start bouw van fase 4. Dat had nog wel even wat voeten in de aarde, maar vlak na de bouwvak gaat het toch echt beginnen.

Zoals bij elke nieuwe fase op Saksen Weimar moest ook voor fase 4 eerst weer een niet-gesprongen explosieven onderzoek (NGE) uitgevoerd worden. Op en rond Saksen Weimar werd in de 1944 hard gevochten en de overblijfselen daarvan liggen her en der verspreid over het terrein. Bij voorgaande fases haalden we al aardig wat uit de grond, maar deze keer kwam er wel opvallend veel naar boven.


Bommen en granaten

Naast heel veel puin, spijkers, blikjes en ander spul, vonden de speciale onderzoekers deze keer een aardige waslijst aan nog niet ontplofte bommen en granaten:

Overzicht bommen en granaten


Nutsvoorzieningen en funderingen

Nu alle puin en explosieven verwijderd zijn, is de volgende stap het aanleggen van alle nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. Met die werkzaamheden wordt in de laatste week van onze bouwvak gestart en er is 2 tot 3 weken mee gemoeid. Zo gauw dat klaar is, starten wij met het uitgraven van de bouwstroken. Daar komen de bekistingen voor de funderingen van de 33 woningen in. En vanaf dat moment gaat het hard.


Een woning per dag

Als alle funderingen gestort zijn, begint het opbouwen van de woningen. Er wordt niet geheid op Saksen Weimar, maar gewerkt met prefab gevels en verdiepingsvloeren. Die worden per vrachtwagen aangevoerd en als het logistiek allemaal loopt zoals gepland dan kunnen we per dag een woning opbouwen. De verwachting is dat medio oktober heel fase 3 overeind staat en we kunnen beginnen met de afbouw.


Oplevering 2e kwartaal 2016

Door de ervaring die we met de vorige fases hebben opgedaan, is redelijk goed te voorspellen wanneer de woningen opgeleverd zullen worden. Maar er komt nog een winter aan en die kan voor oponthoud zorgen. Maar als alles loopt zoals gepland dan kunnen we in het 2e kwartaal van 2106 opleveren. En dan? Op naar fase 5!