OVER HET APPARTEMENT

Wat wordt de oriëntatie van mijn balkon?

De balkons worden gesitueerd aan de westzijde van het gebouw. U geniet de middag en avond van heerlijke zon en de bovengelegen balkons zorgen voor aangename schaduw wanneer de zon hoog staat. Ook aan de oostzijde van de appartementen is aandacht voor uitzicht en een buitenbeleving. Aan de oostzijde is type Majoor (bouwnummer 01 t/m 10) voorzien van een frans balkon. Het penthouse, de Kolonel, krijgt naast een balkon op het westen ook een balkon aan de oostzijde.

Wordt er een VvE opgericht?

Doordat u samen met de bewoners van de overige tien appartementen eigenaar bent of gebruik maakt van algemene voorzieningen, wordt er een Vereniging van Eigenaren opgericht. In deze VvE neemt u samen met uw buren besluit over onderhoud en gebruik van deze algemene voorzieningen. Denk hierbij aan de lift, de entree, het trappenhuis, buitengevel, dak, installaties en de parkeerplaatsen. Deze VvE wordt na de aankoop van de appartementen opgericht en gaat van start met een opstartvergadering. Deze wordt begeleid door een ervaren partij, die tevens na oplevering aangehaakt kan blijven bij het beheer, indien de VvE dat wenst.

Waar parkeer ik mijn auto?

Uw auto parkeert u onder het gebouw. Het totaal aantal parkeerplaatsen volgt uit de parkeernorm en voorziet ook in parkeerplekken voor bezoekers. Type Majoor (bouwnummer 01 t/m 10) krijgt in basis 1 parkeerplaats toegewezen, het penthouse krijgt 2 parkeerplaatsen toegewezen. Een aantal parkeerplaatsen dient toegankelijk te blijven voor bezoekers en kunnen niet toebedeeld worden als privé parkeerplaats. Daarnaast worden alle parkeerplaatsen voorbereid op elektrisch parkeren in de toekomst, door middel van een loze leiding. Samen met de VvE kunt u na oplevering afstemmen of en hoe u een elektrische laadpaal plaatst.

Waar parkeer ik mijn elektrische fiets?

In het heuvelachtige en groene Arnhem is extra aandacht voor de (elektrische) fiets. U kunt uw fiets stallen in de ondergrondse individuele berging, elk appartement krijgt een berging met stroomvoorziening toegewezen. Maar u kunt uw fiets ook plaatsen in de voor alle bewoners goed bereikbare gemeenschappelijke fietsenstalling, zodat u vlug op de fiets kunt springen.

Hoe wordt de afvalinzameling georganiseerd in het appartementencomplex?

Al uw restafval, GFT, plastic, glas en papier kunt u in de wijk aanbieden aan ondergrondse containers. U hoeft daarvoor geen rekening te houden met inzameldagen en kunt het aanbieden wanneer het u uitkomt.

Hoe hoog zijn de servicekosten?

Bij de definitieve Start verkoop kan een indicatieprijs van de servicekosten gegeven worden. Dit is enkel een indicatie, want de VvE heeft zelf inspraak in de meeste abonnementen, verzekeringen en servicecontracten die aangegaan worden voor de algemene voorzieningen.

Hoe worden de appartementen afgewerkt?

Alle appartementen worden opgeleverd met een onafgewerkte vloer en onafgewerkte wanden (ookwel behangklaar genoemd). Hier kunt u na aankoop samen met Thijssen Nieuwbouw Advies samen over nadenken en nader invulling aan geven. De plafonds in de leefruimtes worden opgeleverd als zichtwerk CLT, een strakke houten uitstraling dus. De elektrapunten worden opgeleverd zoals afgesproken met de kopersbegeleider. In het kopersbegeleidingstraject krijgt u de mogelijkheid om dit in te richten op een mannier die bij u en uw inrichting past. De badkamer(s) en het toilet wordt netjes afgewerkt, zoals u in het koperstraject met de betreffende showroom afstemt, voorzien van sanitair en tegelwerk. De keuken wordt geplaatst ná oplevering, maar kunt u wel uitkiezen bij de geselecteerde showroom. Voor keuken, sanitair en tegelwerk worden stelposten afgesproken.

De balkonvloer en het plafond (de onderkant van de balkonvloer van uw bovenburen) worden uitgevoerd in beton. Hier hoeft u zelf geen nadere afwerking op te plaatsen en is onderhoudsvriendelijk. De balkons van het penthouse en bouwnummer 01 en 02 worden uitgevoerd met vlondervloeren.

Hoe worden de algemene ruimten afgewerkt?

De algemene ruimtes worden voltooid opgeleverd, evenals de openbare buitenruimte waar het parkeren is gesitueerd.

Hoeveel indelingsvrijheid is er om de appartementen naar wens in te delen?

Gedurende het koperstraject gaat u samen met Thijssen Nieuwbouw Advies en de kopersbegeleiding van Giesbers uw woonwensen bespreken. U kunt kiezen uit de kopersopties die aangeboden worden bij de Start verkoop, maar maatwerk is ook mogelijk. Alle indelingswijzigingen dienen wel afgestemd te worden met de technische afdeling. Denk bijvoorbeeld aan achterliggend leidingwerk of constructieve restricties.

Wat zijn de verkoopprijzen van de appartementen?

De definitieve verkoopprijzen zijn vanaf start verkoop te vinden in de interactieve woningselector, zie hiervoor het aanbod op appartementenniveau.

Wat is een Bring-me box?

De Bring-me box is een slimme pakketautomaat voor contactloze leveringen. De digitale conciërge verhoogt uw wooncomfort en veiligheid. Zo is er een slimme deurbel die communiceert met uw smartphone en tablets, een brievenbus die u meldt wanneer de postbode is geweest en een pakketbus die in uw plaats pakketjes aftekent, ook als u er niet bent. Via de Bring-me Bell ziet u rechtstreeks op uw smartphone en display in huis wie er voor uw deur staat.

Hebben de appartementen een extra berging?

In de kelder bevinden zich de individuele bergingen van minimaal 5 m2. Hier is tevens de algemene berging voor de VvE gesitueerd.

Hoe is de brandveiligheid georganiseerd?

Allereerst wordt er uiteraard voldaan aan alle brandveiligheidseisen vanuit de wet- en regelgeving. Daarnaast worden de appartementen voorzien van rookmelders op het net en kunnen bewoners in geval van calamiteiten veilig vluchten via de dubbele trap in het trappenhuis.

Hoe toegankelijk zijn de appartementen en balkons?

De entree is vanaf de parkeerplaatsen en de Compagnieplaats toegankelijk zonder trappen en alle verdiepingen (ook de kelderverdieping met bergingen) zijn bereikbaar met de lift. De entreedeur van het appartementengebouw en de voordeur van het appartement voldoen aan de toegankelijkheidseis van het bouwbesluit, maximaal 2 cm vanaf peil. In de appartementen wordt enkel in basis een dorpel toegepast bij de sanitaire ruimtes.

Hoe is de ventilatie van het appartement geregeld?

In de technische ruimte in het appartement wordt een mechanische ventilatiebox geplaatst t.b.v. afzuiging van vuile lucht. De afzuigpunten zijn gesitueerd in de technische ruimte, de sanitaire ruimtes en de keuken. Boven de kozijnen in de woonkamer en slaapkamers is voorzien in mee-ontworpen ventilatieroosters t.b.v. schone lucht.

OVER DE FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN

Ik heb vragen over de financieringsmogelijkheden, waar kan ik terecht?

Bij vragen over de financieringsmogelijkheden verwijzen we u naar de verkoopmakelaars van BMV makelaars (zie contact). Zij kunnen globaal naar uw situatie kijken en een advies uitbrengen.

OVER HET PROCES

Wanneer begint het traject van kopersbegeleiding om mijn woonwensen in beeld te brengen?

Wanneer wij u kunnen feliciteren met de aankoop van een van de 11 appartementen nodigen wij u direct uit voor de start van het kopersbegeleidingstraject. Wij bieden hierbij de diensten van een  interieurarchitect aan, Thijssen Nieuwbouw Advies uit Arnhem. U gaat eerst in gesprek met de interieurarchitect over uw woonwensen en woonbeleving. Thijssen Nieuwbouw Advies maakt hiervan een persoonlijke vertaling naar plattegrond, impressie en sfeerbeelden. Vervolgens gaat u samen met de kopersbegeleider van Giesbers en de showrooms van keuken en sanitair en tegelwerk in gesprek over de technische invulling van uw woonwens. Hier volgt meer- en minderwerk uit dat met uw goedkeuring definitief uitgevoerd wordt.

Wanneer start de verkoop van de appartementen en hoe ziet de verkoopprocedure er uit?

De definitieve verkoop start op 24 december 2021 om 12.00 uur. Alle verkoopstukken komen dan online en u kunt uw inschrijving dan gedurende de inschrijftermijn definitief maken volgens de inschrijfprocedure op deze website. De inschrijfperiode sluit op 11 januari 2022 om 12:00 uur. Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de toewijzing.

Daarna communiceert de makelaar over de toewijzing en wordt u uitgenodigd voor een eerste verkoopgesprek en kunt u de koop- en aannemingsovereenkomst sluiten. Zie voor de nadere toelichting van het proces het kopje "koperstraject" op de website.

Hoe ziet het bouwproces eruit?

Wanneer alle opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst zijn voldaan ontvangt u een HOERA-brief en levert Giesbers de grond aan de kopers. Daarna kan de bouw beginnen!

Gedurende het bouwproces worden de kopers op de hoogte gehouden van de stand van zaken door middel van nieuwsbrieven. Daarnaast wordt de koper gedurende de bouw door de kopersbegeleider van Giesbers uitgenodigd voor een bezoek aan de bouw.

Wanneer wordt de bouwvergunning aangevraagd?

De bouwvergunning is reeds aangevraagd.

Wanneer start de bouw?

De prognose is dat de bouw medio 2023 kan starten.

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

De appartementen worden (bij een start bouw medio 2023) in Q3 2024 opgeleverd.

OVER DUURZAAMHEID

Waarom bouwen we in hout? En waarom is dit zo duurzaam?

We kunnen inmiddels duurzaam energie opwekken en weten hier bij het invullen van de enorme woningbouwopgave goed gebruik van te maken. We isoleren onze woningen goed, gebruiken steeds energiezuinigere apparaten, maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals aard- en luchtwarmte en zonne-energie en stellen steeds strengere eisen aan de energie die een woning gebruikt. Inmiddels maken we alle woningen BENG, een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Maar naast het energiegebruik belasten we het milieu ook door gebruik te maken van de beperkte grondstoffen die de aarde beschikbaar en stoten CO2 uit bij de productie en het transport van deze bouwmaterialen. Een zeer effectieve mogelijkheid om deze impact te beperken is bouwen in hout. Doordat bomen CO2 opnemen tijdens de groei wordt het opgeslagen wanneer we het als bouwmateriaal gebruiken. Deze opgenomen CO2 komt niet vrij bij het productieproces om te komen tot een bouwproduct.

Daarnaast is hout een oneindige grondstof, daar waar beton, staal en steen van eindige grondstoffen gemaakt wordt. Tevens is hout een lichter materiaal dan traditionele bouwmaterialen zoals beton en steen. Het transport is lichter en de bewerking is minder milieubelastend.

Wat is CLT en waarom wordt hier gebruik van gemaakt voor dit gebouw?

CLT staat voor Cross Laminated Timber, kruislaaghout. Kruislaaghout heeft constructieve eigenschappen en kan daardoor de constructieve eigenschappen van beton en steen vervangen binnen bijna gelijkwaardige dimensies. Het beton van traditionele bouwmethoden kan daarmee voor een groot deel worden geëlimineerd. De constructie wordt een hybride vorm. De traditionele bouwmethode wordt gecombineerd met deze veel minder milieubelastende bouwmethode om de algehele belasting op het milieu te beperken en te komen tot een duurzaam gebouw.

Is een houten gebouw wel zo brandveilig?

Een houten gebouw wordt net zo veilig ontworpen en goed doordacht als een traditioneel gebouw. Er wordt voldaan aan dezelfde eisen. Maar bouwen in hout is anders dan de traditionele en bekende bouwmethoden zoals met beton en kalkzand- en baksteen en ja, hout reageert anders op hitte en brand als beton. Maar met de juiste adviseurs, afstemming met de gemeente en de brandweer en aandacht voor (brand)veiligheid in een vroeg stadium van het ontwerp ontstaat een veilig gebouw.

Is een appartement in deze bouwmethode gehoriger dan traditionele nieuwbouw?

Huidige Nederlandse regelgeving is scherp als het gaat om de gehorigheid tussen appartementen en tussen installaties en leefruimtes. Doordat hout minder massa heeft dan bijvoorbeeld massief beton, zullen we in het ontwerp en de realisatie extra aandacht hebben voor dit item en zullen we minimaal aan de Nederlandse eisen voldoen.

Zijn appartementen van hout warmer in de zomer?

De warme zomers van de afgelopen jaren maken ons scherp op dit punt en terecht, maar de huidige regelgeving voorziet hier al in. De woningen worden uitermate goed geïsoleerd en de zontoetreding wordt beperkt door middel van zonwerende beglazing, schaduw van balkons en in het penthouse door middel van screens. De exacte positie van de screens staat weergegeven op de definitieve verkoopstukken die online komen bij de definitieve Start verkoop.

Wordt er gebruik gemaakt van duurzame installaties?

Naast het duurzaam materiaalgebruik zullen de appartementen voorzien worden van duurzame installaties. De woningen worden allereerst conform huidige norm geïsoleerd, dus het energieverbruik wordt beperkt. Daarnaast wordt het gebouw gasloos, de woningen worden voor zowel het verwarmen als het koken niet aangesloten op gas. De woning wordt verwarmd door vloerverwarming. De vloerverwarming en het warm tapwater worden verwarmd door middel van een duurzame luchtwaterwamtepomp die gebruik maakt van de temperatuur van de lucht.

Wat is de energieprestatie van de appartementen?

De appartementen voldoen allemaal aan de onlangs aangescherpte regelgeving voor BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bij deze regelgeving wordt rekening gehouden met de energiebehoefte, het energiegebruik en het aandeel duurzame energie.

Worden er zonnepanelen geplaatst?

In basis worden geen zonnepanelen geplaatst. Dit is ook niet altijd nodig om een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG is de huidige norm) te realiseren. In dit geval is het gebouw zo ontworpen dat de energievraag al relatief laag is, door onder andere het toepassen van schaduw van bovenliggende balkons, zonwerende beglazing en plaatselijk screens. Het aanbrengen van zonnepanelen maakt het gebouw in dit geval ook niet duurzamer.

We begrijpen dat het gebruik van zonnepanelen ook bij kan dragen aan het verlagen van de maandlasten. Daarom is het wel mogelijk om samen met de VvE is het in een later stadium zonnepanelen te laten plaatsen door Giesbers. Deze kunnen dan enkel op de algemene meterkast