OVER DE WONING

Wat wordt de oriëntatie van mijn balkon?

De balkons worden gesitueerd aan de westzijde van het gebouw. U geniet de middag en avond van heerlijke zon en de bovengelegen balkons zorgen voor aangename schaduw wanneer de zon hoog staat. Ook aan de oostzijde van de appartementen is aandacht voor uitzicht en een buitenbeleving. Hoe dit er exact uit gaat zien wordt in een later stadium bepaald.

Wordt er een VvE opgericht?

Doordat u samen met de bewoners van de overige tien appartementen eigenaar bent of gebruik maakt van algemene voorzieningen, wordt er een Vereniging van Eigenaren opgericht. In deze VvE neemt u samen met uw buren besluit over onderhoud en gebruik van deze algemene voorzieningen. Denk hierbij aan de lift, de entree, het trappenhuis, buitengevel, dak, installaties en de parkeerplaatsen.

Waar parkeer ik mijn auto en mijn elektrische fiets?

Uw auto parkeert u onder het gebouw. De exacte invulling hiervan volgt, maar het totaal aantal parkeerplaatsen volgt uit de parkeernorm en voorziet ook in parkeerplekken voor bezoekers. In het heuvelachtige en groene Arnhem is extra aandacht voor de (elektrische) fiets. U kunt uw fiets stallen in de ondergrondse individuele berging, elk appartement krijgt een berging met stroomvoorziening toegewezen. Maar u kunt uw fiets ook plaatsen in de voor alle bewoners en goed bereikbare gemeenschappelijke fietsenstalling, zodat u vlug op de fiets kunt springen.

OVER DE FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN

Ik heb vragen over de financieringsmogelijkheden, waar kan ik terecht?

Bij vragen over de financieringsmogelijkheden verwijzen we u naar de verkoopmakelaar Maarten Muller (zie contact). Hij kan globaal naar uw situatie kijken en een advies uitbrengen.

OVER HET PROCES

Wanneer begint het traject van kopersbegeleiding om mijn woonwensen in beeld te brengen?

Het project staat nog in de steigers. Aankomende maanden zullen we middels enquêtes informatie ophalen bij alle geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Op basis van deze woonwensvragen kunnen wij goed pijlen hoe u wilt wonen en waar u behoefte aan heeft. In een later stadium, wanneer u daadwerkelijk koper bent van een van de woningen, wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleiding om samen te kijken hoe we invulling kunnen gaan geven aan uw wensen. Daarnaast bieden we u bij aankoop van een appartement de diensten van een ervaren interieurarchitect aan, Thijssen Nieuwbouw Advies uit Arnhem.

Wanneer start de verkoop van de appartementen?

De verwachting is om in de zomer van 2021 in verkoop te gaan met de appartementen. We zullen u hierover goed en tijdig informeren middels de nieuwsbrieven. Meld u daarvoor aan.

OVER DUURZAAMHEID

Waarom bouwen we in hout? En waarom is dit zo duurzaam?

We kunnen inmiddels duurzaam energie opwekken en weten hier bij het invullen van de enorme woningbouwopgave goed gebruik van te maken. We isoleren onze woningen goed, gebruiken steeds energiezuinigere apparaten, maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals aard- en luchtwarmte en zonne-energie en stellen steeds strengere eisen aan de energie die een woning gebruikt. Inmiddels maken we alle woningen BENG, een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Maar naast het energiegebruik belasten we het milieu ook door gebruik te maken van de beperkte grondstoffen die de aarde beschikbaar en stoten CO2 uit bij de productie en het transport van deze bouwmaterialen. Een zeer effectieve mogelijkheid om deze impact te beperken is bouwen in hout. Doordat bomen CO2 opnemen tijdens de groei wordt het opgeslagen wanneer we het als bouwmateriaal gebruiken. Deze opgenomen CO2 komt niet vrij bij het productieproces om te komen tot een bouwproduct.

Daarnaast is hout een oneindige grondstof, daar waar beton, staal en steen van eindige grondstoffen gemaakt wordt. Tevens is hout een lichter materiaal dan traditionele bouwmaterialen zoals beton en steen. Het trasport is lichter en de bewerking is minder milieubelastend.

Wat is CLT en waarom wordt hier gebruik van gemaakt voor dit gebouw?

CLT staat voor Cross Laminated Timber, kruislaaghout. Kruislaaghout heeft constructieve eigenschappen en kan daardoor de constructieve eigenschappen van beton en steen vervangen binnen bijna gelijkwaardige dimensies. Het beton van traditionele bouwmethoden kan daarmee voor een groot deel worden geëlimineerd. De constructie wordt een hybride vorm. De traditionele bouwmethode wordt gecombineerd met deze veel minder milieubelastende bouwmethode om de algehele belasting op het milieu te beperken en te komen tot een duurzaam gebouw.

Is een houten gebouw wel zo brandveilig?

Een houten gebouw wordt net zo veilig ontworpen en goed doordacht als een traditioneel gebouw. Er wordt voldaan aan dezelfde eisen. Maar bouwen in hout is anders dan de traditionele en bekende bouwmethoden zoals met beton en kalkzand- en baksteen en ja, hout reageert anders op hitte en brand als beton. Maar met de juiste adviseurs, afstemming met de gemeente en de brandweer en aandacht voor (brand)veiligheid in een vroeg stadium van het ontwerp ontstaat een veilig gebouw.

Is een appartement in deze bouwmethode gehoriger dan traditionele nieuwbouw?

Huidige Nederlandse regelgeving is scherp als het gaat om de gehorigheid tussen appartementen en tussen installaties en leefruimtes. Doordat hout minder massa heeft dan bijvoorbeeld massief beton, zullen we in het ontwerp en de realisatie extra aandacht hebben voor dit item en zullen we minimaal aan de Nederlandse eisen voldoen.

Zijn appartementen van hout warmer in de zomer?

De warme zomers van de afgelopen jaren maken ons scherp op dit punt en terecht, maar de huidige regelgeving voorziet hier al in. De woningen worden uitermate goed geïsoleerd en de zontoetreding wordt beperkt middels screens en/of isolerend glas. Dit wordt in een later stadium definitief besloten.

Wordt er gebruik gemaakt van duurzame installaties?

Naast het duurzaam materiaalgebruik zullen de appartementen voorzien worden van duurzame installaties. De woningen worden allereerst conform huidige norm geïsoleerd, dus het energieverbruik wordt beperkt. Daarnaast wordt het gebouw gasloos, de woningen worden voor zowel het verwarmen als het koken niet aangesloten op gas. Tot slot wordt de woning en het warm tapwater verwarmd middels een duurzame luchtwamtepomp die gebruik maakt van de temperatuur van de lucht.